top

FAQ

Q: Hvordan bliver jeg medlem af Greve RC-Center ? 

A: Det gør du ved at benytte siden bliv medlem, der finder du en kort forklaring samt link til vores betalingsside

Q: Hvad koster det at blive medlem af GRCC ?

A: Det koster 1.500 kr. første år og derefter 1.000 pr.  følgende år, kontingentopkrævning er i april. 
I øvrigt har vi halv pris (500 kr.) for medlemmer under 18 år. Det er også muligt at tegne "Familiemedlemskab" til 1300 kr. pr. år. Familie er defineret som ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. Hertil kommer eventuel forsikring - se næste "Q"

Q: Jeg har hørt, at der er krav om tegning af forsikring?

A: Ja - for at kunne køre på GRCC's bilanlæg skal du have en ulykkesforsikring, som tegnes gennem klubben. Forsikringen gælder under alle former for aktivitet på bilanlægget, altså både "hygge" , træning og løb. Der er ikke dødsfaldsdækning, men til gengæld en anstændig invaliditetsdækning og behandlingsdækning.  Forsikringen koster 100 kr. pr. medlem pr. år - eller samlet 200 kr. pr- år for familiemedlemskaber. Forsikringen vil også dække dig under aktiviteter på andre lukkede RC-baneanlæg.

Hvis du vil flyve modelfly, skal du være medlem af Modelflyvning Danmark. Dette medlemskab indeholder den på-krævede forsikring for at flyve modelfly. 

Q: Skal man være medlem af DASU for at kunne køre på GRCC's bilbaner

A: Nej - men Greve RC-Center har en underafdeling, som er medlem af DASU (Greve RC-Racing). For at kunne deltage i DASU løb skal man være medlem af DASU og have licens. Medlemskab af DASU og tegning af licens sker gennem Bilafdelingen (se under kontakt)

Q: Skal man være medlem af organisationer eller andet for at blive medlem ?

A: For at flyve skal du i forhold til forsikring være medlem af Modelflyvning Danmark - http://modelflyvning.dk

Q: Er Sydkystens Modelflyveklub lukket - og hvad med de aktiver, som var i klubben ?

A: Greve RC-center er blevet til gennem en vedtægtsændring i Sydkystens Modelflyveklub. Alle medlemmer og aktiver kører således videre i Greve RC-Center. Sydkystens Modelflyveklub har i princippet blot skiftet navn - og har tilpasset vedtægterne, så de også vil fungere i en klub med plads til biler og både.

Q: Hvor stort er egentlig området Greve RC-center råder over ?

A: 63.000 m2 - Flyveplads: ca. 15.000 m2, Sø ca. 7.000 m2 og Bilanlæg: ca. 8.000 m2. Så er der ca. 15.000 m2, der er græs, parkering og klubhusområde - og sluttelig en "stump", som er ubenyttet.