top

Vi åbner nu op for 50 pr. Afdeling

Greve RC-Center
Information om Corna/covid-19. forholdsregler

50 personer pr, afdeling

Personer der er i risikogruppen opholder sig på eget ansvar!!!

For at vi kan lukke op ifølge myndighederne anvisninger er der en række tiltag der skal overholdes.

Disse tiltag er noget vi alle skal opfylde, og med dette menes der at det er DIT ansvar at følge de anvisninger der er givet og som kan læses på de sedler der er sat op i de opholdsrum som nu er lukket op for. 

GRCC´s bestyrelse anser dette for en prøve og kan uden varsel hvis reglerne ikke holdes, lukke af for opholdsrum mm.

Forholdsregler:

  • Vådservietter og/eller sæbe eller håndsprit skal være tilgængeligt.
  • Rengøring af fælles kontaktpunkter skal være hyppig. Dit ansvar!
  • Skraldespande skal tømmes dagligt eller inden de fyldes helt.
  • Fælles redskaber bør rengøres mellem forskellige brugere/medlemmer/gæster
  • Holde afstand minimum 1 meter til hinanden
  • Vask/eller sprit hænder ofte
  • Host i ærmet

Vi hjælper hinanden i denne tid!!!

Disse tiltag er dit ansvar at opretholde, husk at virussen er stadig blandt os. 

Mere info finder du her:

https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

https://www.dasu.dk/om-dasu/dasu-covid-19/

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

http://dasu.dk/